PROBUS DIEST

 

De leden van Probus Diest in het oprichtingsjaar 2011.

PROBUS DIEST.

 

Onder impuls van enkele senior-leden van Rotary Diest werd in in Diest in april 2011 gestart met de stichting van een Probus Club onder de naam PROBUS DIEST. De zeven stichtende leden waren : Urbain Wellens, Willy Simons, Désiré Van Gossum, Julius De Nys, Albert Depelsmaeker, Leo Drijkoningen en  Philippe Sampers. Zij traden aanvankelijk op als de peters voor vele kandidaat - leden. Van meet af aan werd besloten om het lidmaatschap toe te kennen op naam van de man. De vrouwelijke partners worden altijd uitgenodigd op de aktiviteiten van de club met uitzondering van de werkvergaderingen per jaar die voorbehouden worden aan de effectieve leden.

Het aantal leden bedraagt momenteel 50

De basisgedachten van Probus omtrent hechte vriendschap en uitwisseling van levenservaringen in grote verdraagzaamheid vormen de motivatie voor een dynamische werking van de club onder de bezieling van een aktief en creatief bestuur dat er in slaagt om maandelijks een aansprekend programma aan te bieden aan de leden en hun partners.

Op 17 april 2012 ( foto ) werd de eerste verjaardag feestelijk herdacht in Hof te Rhode Diest met een gelegenheidstoespraak door Mia Doornaert over " Europa heeft wel een munt, maar geen ziel".

Op 16 april 2013 werd de tweede verjaardag gevierd in de Maekelhoeve Veerle met een gelegenheidstoespraak door Professor Frank Vandenbroucke over " De sociale welvaartsstaat".

Op 18 februari 2014 bestond de afdeling drie jaar en werd dit feit feestelijk herdacht de Maekelhoeve Veerle met een gelegenheidstoespraak door Minister van Staat Mark Eyskens over het onderwerp "Macht en gezag".

Op 22 april 2015 vierden 84 leden en gasten het vierjarig bestaan van onze club in Maekelhoeve Veerle. Het bestuur had de eer en het genoegen Professor Emeritus KUL Jean Jacques Cassiman uit nodigen voor een gelegenheidscauserie over " De maatschappelijke impact van de genetische revolutie ".

Exact vijf jaar na de stichting, kreeg de eerste lustrumviering gestalte op 19 april 2016 in de Maekelhoeve in Veerle-Laakdal, in aanwezigheid van 141 leden, partners en gasten. 

Tijdens het academisch gedeelte werden gelegenheidstoespraken gehouden door de Voorzitter van Probus Diest, Willy Simons, de Burgemeester van Diest, Jan Laurys, de Nationale Coördinator Yvan Van De Walle en de Regionale Coördinator, Paul Van Calster.

Een gelegenheidsvoordracht werd gehouden door NIc Balthazar over het actuele thema "Verander de klimaatverandering" .

Deze feestelijke aangelegenheid werd omkaderd door een schitterend buffet in een geest van hartelijke gezelligheid. 

Het zesde bestaansjaar werd gevierd op 18 april 2017 in Hof te Rhode in Diest. Voorzitter LEO DRIJKONINGEN verwelkomde bijna honderd leden, partners, gasten en genodigden. Regionale Coördinator PAUL VAN CALSTER feliciteerde de club omwille van haar dynamische werking en vroeg blijvende aandacht voor de demografische evolutie van het ledenbestand. Gewezen CEO van de Antwerpse Haven, de heer EDDY BRUYNINCKX, hield een gelegenheidscauserie over het huidige havenbeleid. In de beste stemming genoten de aanwezigen van een heerlijke menu.

In het zevende bestaansjaar van Probus Diest werd ook aandacht geschonken aan het feit dat het 400 jaar geleden was dat Prins Filips Willem overleed en in Diest begraven werd in de Sint Sulpitius Kerk. Op dinsdag 17 april 2018 vond in Hof te Rhode een feestelijke vergadering plaats met als thema " Prins Filips Willem , de vergeten Prins van Oranje ". Voorzitter Leo Drijkoningen  mocht 101 leden, partners, genodigden en gasten verwelkomen en introduceerde medelid FONS BONROY die een schitterende vertelmonoloog over Prins Filips Willem presenteerde, door alle aanwezigen tenzeerste gewaardeerd.

 

REGIONALE STRUCTUUR

In de nationale structuur van Probus behoort Probus Diest tot :

REGIO 4   LIMBURG – VLAAMS BRABANT - BRUSSEL

Regio 4 telt 23 Probus Clubs :

 

 • AARSCHOT
 • BILZEN-ALDEN BIESEN
 • BROEKSELE
 • DIEST
 • GENK
 • GENK KATTEVENNEN
 • GENK MARTINUS
 • HALLE
 • HASSELT 1
 • HASSELT DON CHRISTOPH
 • HASSELT HERCKENRODE
 • KEMPENLAND
 • KEMPEN-MAAS
 • LANDEN-PEPIJN
 • LEUVEN
 • LEUVEN-VESALIUS
 • MAASLAND
 • OVERIJSE-ZONIËN
 • PAJOTTENLAND-HEYDE
 • SINT-TRUIDEN
 • TESSENDERLO
 • TIENEN-THUINAS
 • TONGEREN-AMBIORIX

 

De REGIONALE COÖRDINATOR  van Regio 4  is momenteel : Frederik DECA

 

E-mail : frederikdeca@skynet.be